‘மோக்லிக்கு சிறப்புக் கைத்தட்டல்!’ சிறப்பு குழந்தைகளை குதூகலமாக்கிய ஜங்கிள் புக் – Vikatan | DailyHunt Lite

http://apps.vikatan.com/dailyhunt/index.php?module=news&view=article&aid=134058

Author: Deepa Palaniappan

Disability Inclusive Development practitioner (Bihar State Rural Livelihoods Mission, BRLPS India), passionate about strengthening data archiving/documentation capabilities of Disabled People's Organisations (DPOs) and community based initiatives.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s